20/2/11

Βυζάντιο 324μ.Χ.-1453μ.Χ.

Πατάς εδώ και βλέπεις το χάρτη της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 μ.Χ. έως το 1453 μ.Χ. Παρατήρησε πώς αυξάνονται ή μειώνονται τα εδάφη που ανήκουν στο βυζάντιο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές

Δεν υπάρχουν σχόλια: